Hevosta kuvataan usein erilaisilla luonteeseen liitettävillä adjektiiveilla, kuten kiltti, kuuliainen, hankala tai hapan. Nämä määreet eivät kerro hevosen persoonallisuudesta mitään, mutta niiden kautta saadaan tietoa hevosen suhtautumisesta ihmiseen tietyllä hetkellä.

Tutkimusten mukaan ihmiset arvostavat hevosissa samankaltaisia piirteitä riippumatta niiden käyttötarkoituksesta, eli ratsussa ja ravurissa arvostetaan samoja ominaisuuksia, kuten myös harrastehevosessa ja kilpahevosessa. Näitä ominaisuuksia ovat energisyys, pelottomuus, herkkyys ja sopeutuvuus sekä kuuliaisuus, sosiaalisuus ja itseluottamus.

Hevosen ja ihmisen kanssakäymisessä esiintyy kuitenkin paljon erilaisia ongelmia. Hevonen voi käyttäytyä arvaamattomasti tai uhkaavasti eri tilanteissa ihmisten kanssa, jolloin keskinäinen luottamus kärsii. Kannattaa pitää mielessä, että suhteessa on aina kaksi osapuolta, ja ihmisellä on vastuu suhteen laadusta.

Turvallisuus on yksi suuri syy sille, miksi ihmisen ja hevosen suhdetta on alettu pohtia ja tutkia tarkemmin. Hevosten kanssa tapahtuu valitettavan paljon onnettomuuksia. Niiden välttämiseksi on tärkeää ymmärtää perusasiat hevosen käyttäytymisestä sekä siitä, mistä ihmisen ja hevosen suhde muodostuu.

Toinen tärkeä tekijä ihmisen ja hevosen suhteen taustalla on ratsukon yhteensopivuus ja sen edut kilpailusuorituksiin. On havaittu, että toisilleen sopivat hevonen ja ihminen pystyvät parempiin suorituksiin kuin sopimattomat. Yhteensopivuuteen vaikuttavat temperamentti sekä keskinäisen suhteen laatu ja tarkemmin ihmisosapuolen kokemus siitä. Mitä positiivisemmin hevosta kuvailee, sitä parempana ihminen suhdettaan hevoseen yleensä pitää. Yhteensopivien ratsukoiden kemiat toimivat yhteen, eikä kumpikaan osapuoli kärsi liiasta stressistä. Ratsastajalla on suuri rooli yhteensopivuuden suhteen – mikäli hän ajattelee ja puhuu hevosestaan hyvään sävyyn ja positiivisia asioita, sitä paremmin yhteistyö hevosen kanssa yleensä toimii ja sitä parempi match ratsukko on.

Hevosen asenne ihmistä kohtaan ei ole pysyvä tila vaan jatkuva prosessi. Jokaisen hevosten kanssa toimivan kannattaa ottaa huomioon omat mahdolliset ennakkoasenteensa hevosta kohtaan sekä oman toiminnan ennakoitavuus ja johdonmukaisuus, jotta suhteesta voi muodostua mahdollisimman hyvä pitkällä aikavälillä.

Hevosen asenteeseen vaikuttaa jokainen, joka on vuorovaikutuksessa sen kanssa.

Jaana Pohjola

Eläinten käytösneuvoja

Eläintenviikko.fi-sivuston blogikirjoitukset eivät edusta SEYn vaan kirjoittajan tai hänen edustamansa organisaation kantaa.

Kuva: Minna Tallberg